İcra ve İflas

GÜR Avukatlık, müvekkillerine, finansman ve yeniden yapılandırmanın sıklıkla ayrılmaz bir parçası olduğu tüm tasfiye ve tahsilat konularında yardımcı olur. Dava ve soruşturma, varlıkların geri kazanılması ve elden çıkarılması ve şirketlerden ve kişilerden tahakkuk eden yabancı ve yerli bankalardan borçların / alacakların tahsilinde geniş bir deneyime sahibiz.

Borç tahsilatında sonuç almanın tek yolunun sert ve hızlı bir yaklaşımı sahaya uyarlamaktan geçtiğine inanıyoruz. Hizmetlerimizi her müşteriye göre özelleştiriyor ve borç tahsilat prosedürlerimizi müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz.

Banka alacaklarının zımni tahsilinde ipotek tesis edilmekte ve alınan diğer menkul kıymetlere ilişkin tüm hukuki işlemler ve borçlularla görüşmeler GÜR Avukatlık tarafından yürütülmektedir.

Amacımız sadece tahsilatı en üst düzeye çıkarmak değil, aynı zamanda maliyetleri orantılı tutmaktır. Alacaklılara, borçlunun iflas etmesinden önce ve sonra, teminat alma ve uygulama ve pozisyonlarını koruma yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Ekibimiz, alacaklılara, borçlunun iflasından önce ve sonra pozisyonlarını korumak için güvenlik önlemleri ve stratejileri alma ve uygulama konusunda danışmanlık vermektedir. Amaç, maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutarken tahsilatı en üst düzeye çıkarmaktır. Büromuz, Türkiye ve dünya çapında geniş bir yetkilendirilmiş avukat ağına ve alacak tahsili ve tahsilat işlemlerini zamanında ve etkin bir şekilde yürütmek için yetkin bir hukuk müşavir ekibine sahiptir.

  • Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere bireysel batık kredilerle ilgili olarak bankalar adına hukuki işlemler
  • Varlık Yönetim Şirketleri adına hukuki işlemler
  • Her türlü icra takibi
  • Menkul Kıymetlendirme; her türlü menkul kıymetlerin alınması
  • Dava ve Şirketler Hukuku departmanlarıyla işbirliği içinde çalışma
Avukat
Salih Arif YARAR

Avukat