Enerji ve Doğal Kaynaklar

GÜR Avukatlık, özellikle petrol ve gaz sektörleri başta olmak üzere, enerji hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak tanınmaktadır. Avukatlarımız, hükümet yetkililerine ve büyük enerji şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. Uygulamamız hem petrolün işlenmesinden önceki ve sonraki aşamalardaki çalışmaları içermektedir ve ekibimiz, petrol ve gazın lisanslanması, araştırılması, üretimi, nakliyesi ve satışı ile ilgili çok sayıda sözleşme hazırlamış ve müzakere etmiştir. Sayısız sınır ötesi enerji projesinde hukuki danışmanlık vermis olmanın getirdiği uluslararası düzeyde önemli deneyime sahibiz.

Referans projelerimiz arasında Türk ve yabancı ortak girişimler, konsorsiyumlar ve boru hatları inşası ile enerji santralleri ve LNG tesislerinin inşası ve işletilmesi ile uğraşan şirketler için yasal çerçevenin tasarlanması ve sözleşmelerin hazırlanması yer almaktadır.

Ekibimiz ayrıca yenilenebilir enerji projelerinde engin bir deneyime sahiptir. Enerji santrallerinin geliştirilmesi, finansmanı, yeniden finansmanı ve yeniden yapılandırılması, enerji satın alma anlaşmaları, satın alma, proje geliştirme, bakım ve işletme anlaşmaları dahil olmak üzere çeşitli yenilenebilir enerji tesislerinde yer alan geliştiricileri, yatırımcıları, tedarikçileri ve enerji satın alanları temsil etmiştir.

GÜR Avukatlık’ın enerji hukuku tecrübesi, madencilik hukuku konularına ve planlama, ruhsatlandırma ve çevre düzenlemeleri gibi ilgili alanları da kapsamaktadır.