Satış Avanslarına İlişkin Hatırlatma


7434 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun uyarınca satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu tutulmuştur. Kanun kapsamında aynı zamanda İcra İflas Kanununun 106.maddesi uyarınca düzenlenecek olan Satış Giderleri Tarifesi’nin sınırları belirlenmiştir. Söz konusu tarife 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarife uyarınca yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde (8 Mart 2023 tarihine kadar) peşin satış avanslarının tamamlanmadığı takdirde satış talebinin vaki olmamış sayılacağı belirtilmiştir. Birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. İkinci ve devamı taşınmazlar için yatırılması gereken ücret ise tarife kapsamında belirtilen satış avansının yarısından az olamaz. İlgili değişikliğin tüm icra dairelerince aynı usulde uygulanması 7434 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınmıştır.

Tarifeye göre yatırılması 8 Mart 2023 tarihine kadar yatırılması gereken satış avansları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Taşınmaz Mallar İçin

 

5.780,00 TL

Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları

2.880,00 TL

 

Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı

3.110,00 TL

 

Peşin satış avanslarının 8 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanamaması halinde satış dosyalarındaki eksik satış avansları ile satış işlemlerinin yapılamayacağını önemle hatırlatmak isteriz.

Avukat
Salih Arif YARAR

Avukat