Çeşitlilik

GÜR Avukatlık, müvekkillerine hukukun çeşitli alanlarında uzun yıllardır aktif olarak hizmet vermektedir. Şirketler, Deniz, Dava, Nakliye, İcra ve Fikri Mülkiyet gibi farklı departmanlarımız mevcuttur. Uluslarası düzeyde de müvekillerimize hizmet verebilmek için Hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış çözüm ortakları ve avukatlarla hareket ederek. küresel müşteri tabanının kültürel ihtiyaçlarını anlamayı hedefler ve saygı duyar.

GÜR Avukatlık kendi içinde çeşitliliğe değer verir ve tüm avukat ve çalışanlarını oldukları gibi hareket etmeye teşvik eden ve birlik halinde hareket eden bir iş ortamı yaratmayı hedefler ve eğitimleri ve bireysellikleri ile kendini kanıtlamış nitelikli bir ekibe sahiptir. Büromuz çalışanlarının kişisel kimliğin öneminin farkındadır ve her zaman engelsiz çalışma prensibi ile hareket eder.

Çeşitliliğin olduğu yerde bireylerin farklı bakış açılarından kaynaklanan daha hızlı problem çözmenin, artan yaratıcılığın ve daha iyi karar verme yetisinin olduğuna inanmaktayız. Çeşitlilik her alanda yüksek bir rol oynakatadır.Çeşitlilik ve saygı ve her çalışana eşit davranılmasının, büyüme ve gelişme için pozitif alan yaratmakla beraber ,bireylerin maksimum potansiyellerine ulaşmasını kolaylaştıracak sıcak ve destekleyici bir ortam yarattığına inanmaktayız.

GÜR Avukatlık olarak, cinsiyet, ırk, statü, din, engel, cinsel yönelim veya diğer herhangi bir farklılık gözetmeksizin tüm çalışanlara saygılı davranılması ve tüm operasyonel fırsat ve olanaklara eşit erişim sağlanması gerektiğine inanmaktayız.Büromuz, tüm çalışanlar için güvenli bir iş yeri yaratmayı amaçlamakta ve güvenli bir işyeri yaratmanın tek yolunun taciz, ayrımcılık ve zorbalığa karşı katı bir sıfır tolerans politikasına sahip olmaktan geçtiğinin bilincindedir.

GÜR Avukatlık olarak bütün çalışanlarımız bir bütünlük içinde hareket etmekteve her zaman birbirini desteklemektedir. Çalışanlarımızın çoğu yasal stajyer olarak çalışmaya başlamış ve bir takım olmanın yanı sıra büromuzun köklerini oluşturan parçalar haline gelmiştirler. Hukuk bürosu olarak farklı bakış açılarına sahip bireylere sahip olmanın, büyümemizde ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamamızda etkin bir rol oynadığına inanmaktayız. GÜR, çok dilli ve farklı geçmişlere sahip çalışanları ile, sadece bölgesel ve yerel pazarlarda değil, uluslararası olarak verilen tüm hizmetleri geliştirme fırsatına sahiptir.