Kişisel Verilerin Korunması

GÜR Avukatlık, Müvekkillerine Kişisel Verilerin Korunması alanında Uyum Hizmetleri çerçevesinde düzenli olarak kişisel verilerin korunması hakkında hukuki danışmanlık sağlamakta ve Müvekkillerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktadır. 

Bu kapsamda ise şirketlere kişisel veri envanteri oluşturulması ve hukuki analizlerin yapılması, uyum raporlarının oluşturulması, VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi, aydınlatma ve açık rıza metinlerinin hazırlanması, saklama ve imha politikalarının oluşturulması, gizlilik politikalarının oluşturulması, veri sorumlusu ile veri işleyen arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması, yurt dışına veri aktarımına ilişkin sözleşme oluşturulması, KVKK ile uyumlu şirket politikalarının hazırlanması ve revize edilmesi, veri ihlal bildirimlerinin yapılması, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik ileti gönderimi ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yönetimi konuları hakkında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunmaktayız.