Taşınmaz Satışlarının Noterlerce Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Yönetmelik kapsamında noterlerde tapu satışı ve devri konusunda uyulacak kural ve esaslar belirlendi. Yönetmelik uyarınca satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular yalnızca Noterler Birliğinin "e-randevu/başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak gerçekleşecek. Yapılan başvuruda tarafların kimlik numaraları, tüzel kişiye ait tamamlayıcı bilgiler ve taşınmaza ait emlak vergi değeri ile taraflarca belirlenen satış bedelini içerir belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) yüklenerek belgelerin asılları ile birlikte randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek. Taşınmaza yönelik herhangi bir hukuki veya fiili bir engelin bulunup bulunmadığı noterce kontrol edilerek ardından TNBBS'den başvuru belgesi düzenlenecek.
 
Düzenlenen başvuru belgesi Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletilecek. Taşınmaza ait kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra satışa engel herhangi bir hukuki engelin bulunup bulunmadığını noterce tespit edilerek sözleşme hazırlanacak. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine kaydedilecek ve akabinde tapu siciline tescili sağlanacak.
 
İlgili Yönetmelik kapsamında, tapu işlemleri için ödenecek olan tapu harcı ücreti de belirlendi. Noterler aracılık ettikleri taşınmaz satış sözleşmelerinde noter ücreti 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

 
 
 

 

 

Avukat
Salih Arif YARAR

Avukat