Taşınır Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüğü

31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 19.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Yeni Tebliğ”) ile, taşınır satış sözleşmelerine ilişkin yapılacak ödemenin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

32 sayılı Tebliğ kapsamında ana kural, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerden doğan ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı olmakla birlikte taşınır satış sözleşmeleri ana kural dışında bırakılmıştır. Başka bir deyişle, ülkemizde yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşınır satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir. Ancak bu serbestinin istinasını ise taşıt satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Bu noktada da belirtmek isteriz ki Yeni Tebliğ ile söz konusu ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek olsa da ödeme yükümlülüğünün Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Avukat
Dila GÜR

Avukat