ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE MİKTARLARININ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA


25 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlanan ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) “En az sermaye tutarı” başlıklı 332. maddesinin birinci fıkrasında, anonim şirketler için 50.000 TL (ellibin Türk Lirası) olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250.000 TL’ye (ikiyüzellibin Türk Lirası) yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise 100.000 TL (yüzbin Türk Lirası) olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı ise 500.000 TL’ye (beşyüzbin Türk Lirası) yükseltilmiştir.

Aynı Karar ile; Kanun’un “En az tutar” başlıklı 580. maddesinin birinci fıkrasında da limited şirketler için 10.000 TL (onbin Türk Lirası) olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı da 50.000 TL’ye (ellibin Türk Lirası) yükseltilmiştir.

Karar ile Kanun’da yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup ilgili asgari sermaye tutarları yürürlük tarihinden sonra kurulacak şirketler için geçerli olacaktır.

Bu doğrultuda, halihazırda kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan anonim ve limited şirketler için sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından sosyal medya hesapları aracılığıyla 26 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamada da bu yönde görüş bildirilmiş olup, ancak Bakanlık tarafından şirketlerin özkaynaklarını güçlendirmesi amacıyla sermayelerin anılan tutarlara artırılması tavsiye edilmiştir.

Keza; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 35. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Kanun’da öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin sınır da 1.250.000 TL’ye (birmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) yükselmiştir.

Özetle, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kurulacak anonim ve limited şirketlerin esas sermayeleri güncellenmiş olup mevcut şirketlerin sermayeleri ilgili değişikliğin kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Şirket Danışmanı / Avukat
Elvin OZAN

Şirket Danışmanı / Avukat