NEW ERA AT TURK PATENT: EPATS

A new regulation which captures the dynamics of today’s new technological developments came from TURKPATENT.

The online application system CES, which has been in use since July 1, 2015, has been replaced with an electronic application system, called EPATS, starting from January 1 2020, which is compatible with the interfaces of E-Devlet. Starting from the aforementioned date all kinds of online transactions will now be made through EPATS

EPATS’ all transactions regarding intellectual property rights are collected under five main titles:

  1. NEW APPLICATION
  2. POST-APPLICATION TRANSACTIONS
  3. LEGAL TRANSACTIONS
  4. THIRD PARTY TRANSACTIONS
  5. FEE/ATTORNEYSHIP/OWNER TRANSACTIONS

The changes in the new system can be summarized as follows :

By expanding the “my files” area, which allows applicants and attorneys to manage all of their applications, attorneys and applicants are now able to review all of their files in a list on a single page.

The feature of saving a draft application is now enabled to the applicants and their attorneys who already have made progress regarding the related process and would rather continue their patent, trademark or design applications later.

The feature of the categorization of accruement, enables the transactions made during the same day to be paid in total which gives the opportunity to make a lump sum payment at once for these transactions without the necessity to pay separately for each transaction made on the same day.

Finally, unlike the former system (CES), the notification which is made following the completion of payments via e-invoice, can now be made via e-mail and SMS after the completion of the process and the payment.

With the application EPATS, various transactions are gathered under a single system and the access to the transactions performed were facilitated. The main goal with EPATS which is the final result of the series of changes in order to enhance the functionality of the existing system (CES) and to provide convenience to trademark and patent attorneys.

 

For further confirmation please contact

IP Department  Av Yasemin  Koyuncu Yasemin@gurlaw.com

info@gurlaw.com

Sümbül sok No :61 Levent  İstanbul

Telefon ( 90) 212 325 90 20

www.gurlaw.com


TÜRK PATENT’TE  YENİ BİR DÖNEM: EPATS

Günümüz teknolojik gelişmelerinin dinamiğini yakalayan bir değişiklik, TÜRKPATENT’ten geldi.

1 Temmuz 2015 tarihinden beri kullanılmakta olan ve yine patent, marka ve tasarım başvuruları için kullanılan çevrimiçi başvuru sistemi ÇES (Çevrimiçi Evrak Sistemi), 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yerini e-devlet ara yüzleriyle uyumlu olarak geliştirilen EPATS isimli elektronik başvuru sistemine bıraktı. Artık her türlü çevrimiçi işlem anılan tarih itibariyle EPATS üzerinden yapılacak.

EPATS’ın, Sınai Mülkiyet haklarına ilişkin tüm işlemleri beş ana başlık altında toplandı:

  1. YENİ BAŞVURU
  2. BAŞVURU SONRASI İŞLEMLER
  3. HUKUKİ İŞLEMLER
  4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ İŞLEMLERİ
  5. ÜCRET/VEKİLLİK/SAHİP İŞLEMLERİ

Bu yeni sistemde yer alan değişikleri ise şu şekilde özetlemek mümkün:

Başvuru sahipleri ve vekillerin tüm başvurularını kolaylıkla yönetmelerine imkan sağlayan dosyalarım alanı genişletilerek, vekillere ve başvuru sahiplerine kendilerine ait dosyaları tek bir sayfada liste halinde görme imkanı verildi.

Belli bir aşamaya kadar gelip patent, marka ve tasarım başvuruları işlemlerine sonra devam etmek isteyen başvuru sahipleri ve vekillerine taslak başvuru kaydetme özelliği ile kolaylık sağlandı.

Tahakkuk gruplandırma özelliği ile gün içinde yapılan işlemlerin tamamının ücretinin tek seferde ödenmesi imkanı getirilmesiyle birlikte artık aynı gün içinde yapılan her bir işlem için ayrı ayrı ödeme yapılmasına gerek kalmaksızın, bu işlemler için tek seferde toplu bir ödeme yapılması imkanı tanındı.

Son olarak da eski sistemin (ÇES) aksine, ödeme yapıldıktan sonra sadece e-fatura ile yapılan ödemenin tamamlandığına dair bilgilendirme artık işlemlerin tamamlanıp gerekli ücretin ödenmesi halinde e-posta ve SMS üzerinden ayrı ayrı yapılıyor.

EPATS uygulaması ile birlikte birçok işlem tek bir sistem altında toplandı, gerçekleştirilen işlemlere erişim kolaylaştırıldı. Halihazırda var olan elektronik sistemin (ÇES) işlevselliğinin arttırılmak istendiği bu bir dizi yenilik sonucu ortaya çıkan EPATS ile patent ve marka vekillerine ciddi kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Daha fazla bilgi  ve sorularınız için

IP Departmanı   Av Yasemin  Koyuncu Yasemin@gurlaw.com

info@gurlaw.com

Sümbül sok No :61 Levent  İstanbul

Telefon ( 90) 212 325 90 20

www.gurlaw.com