New Exemptions from the Prohibition on Foreign Currency Contracts Have Been Published

As stated by the Ministry of Treasury and Finance (“Ministry”) in its press release dated 17.09.2018, the exemptions regarding the prohibition on determining contract prices and other payment obligations in foreign currency or indexed to foreign currency for the contracts entered between Turkish residents (“Prohibition”) have been determined and uncertainties associated with the Prohibition have been clarified by the Communique numbered 2018-32/51 issued by the Ministry, which has been published in Official Gazette dated 06.10.2018 and numbered 30577. New exemptions from the Prohibition are broughtby the Communique numbered 2018-32/52 issued by the Ministry (the “Communique”), and are published in Official Gazette dated 16.11.2018 and numbered 30597.

New Exemptions to the Prohibition

 • Contract price and other payment obligations of real estate lease or sale contracts which a non-Turkish citizen residing in Turkey is a party toas the buyer or lessee, may be determined in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • Contract price and other payment obligations of real estate lease or sale contracts to which a branch, representative office, office, liaison office of a person residing abroad or a company 50% or more sharesof which are helddirectly or indirectly by a person residing abroad and a companylocated in free trade zones within the scope of their activities in the free trade zonesis party to as buyer or lessee,may be determined in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • Contract price and other payment obligations of real estate lease contracts, which have been made for an operation of an accommodation facility, which has been certified by the Ministry of Culture and Tourism,may be determined in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • Contract price or other payment obligations of lease contracts of duty-free shops may be determined in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • Labour contracts of sailors can be made in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • The contract price and other payment obligations of the work contracts which include foreign currency costs may be determined in foreign currency or indexed to foreign currency.
 • Negotiable instrumentswhich have been issued and entered into circulation before 13.09.2018 have been kept outside the scope of conversion obligation to the Turkish Currency.
 • The fuel prices in service contracts regarding the transportation transactions may be indexed to foreign currency.
 • Commercial vehicle sale contracts made for passenger transportation which have been concluded before 13.09.2018 are not required to be converted to the Turkish Currency.
 • Financial leasing contracts of real estates or movables which have been concluded before 13.09.2018 are not required to be converted to the Turkish Currency.
 • Sub-article 6 of the Article 8 titled “Contracts in Foreign Currency or Indexed to Foreign Currency” of the previous Communique numbered 2018-32/51 has been amended as “Turkish residents can determine the contract price and other payment obligations arising from the sale contracts of movables, excluding vehicles sales contracts, between themselvesin foreign currency or indexed to foreign currency.”
 • Sub-article 7 of the Article 8 titled “Contracts in Foreign Currency or Indexed to Foreign Currency” of the previous Communique numbered 2018-32/51 has been amended as “Turkish residents can determine the contract price and other payment obligations arising from the lease contracts of movables, excluding the lease contracts of vehicles, between themselves in foreign currency or indexed to foreign currency.”
 • Last sentence of sub-article 24 of the Article 8 titled “Contracts in Foreign Currency or Indexed to Foreign Currency” of the previous Communique numbered 2018-32/51 has been amended as “This sub-article shall not apply to collected or overdue debts and deposits provided within the scope of real estate lease contracts, the price and other payment obligations of which, cannot be determined in foreign currency or indexed to foreign currency and negotiable papers entered into circulation for the purpose of performance of such contracts.”

The Communique will be in effect from the date of its issue which is 16.11.2018.

If you have any questions regarding the Communique please do not hesitate to contact our firm at info@gurlaw.com

GUR LAW FIRM 

 


Döviz Sözleşmelerine ilişkin Yasağın Yeni İstisnaları Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 17.09.2018 tarihli basın açıklamasında da belirtildiği üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri sözleşmelerde, sözleşme bedellerini ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsi üzerinden kararlaştırma yasağının (“Yasak”) kapsamı ve istisnaları, Bakanlık tarafından 06.10.2018 tarihinde 30577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/51 sayılı Tebliğ ile belirlenmiş ve yasağa ilişkinaçıklamalar yapılmıştır. Bakanlık tarafından 16.11.2018 tarihinde 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/52 sayılı yeni Tebliğ(“Tebliğ”) ise söz konusu yasağa yeni istisnalar getirmiştir.

Yasağa İlişkin Yeni İstisnalar

Tebliğ uyarınca, aşağıdaki yenilikler getirilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişiler alıcı veya kiracı olarak taraf olduğu gayrimenkul kira ve satış sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketler alıcı veya kiracı olarak taraf olduğu gayrimenkul kira ve satış sözleşmelerinindöviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabileceklerdir.
 • Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün kılınmıştır.
 • Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün kılınmıştır.
 • Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.
 • 09.2018’dan önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan kıymetli evrak Türk Lirasına çevrilme yükümlülüğünün kapsamı dışında tutulmuştur.
 • Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatları açısından dövizeendeksleme yapılması serbest bırakılmıştır.
 • 09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunanyolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrilmesi zorunlu değildir.
 • 09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrilmesi zorunlu değildir.
 • 2018-32/51 sayılı eski Tebliğ’in Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8. Maddenin 6. fıkrası, “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmaları mümkündür” şeklinde değiştirilmiştir.
 • 2018-32/51 sayılı eski Tebliğ’in Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8. Maddenin 7. fıkrası, “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmaları mümkündür” şeklinde değiştirilmiştir.
 • 2018-32/51 sayılı eski Tebliğ’in Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8. Maddenin 24. Fıkrasının son cümlesi, “Bumadde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ yayım tarihi olan 16.11.2018’den itibaren yürürlüğe girecektir.

Tebliğ’e ilişkin sorularınız olduğu takdirde lütfen info@gurlaw.com adresinden büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GÜR HUKUK BÜROSU