Mediation for Commercial Disputes

Pursuant to the approval of Bill of Law Numbered 2/1286 (the “Bill of Law”) by the Turkish Grand National Assembly in 6 December 2018; applying to mediation method has been made a pre-condition to file a lawsuit for commercial disputes regarding payment of a sumbased on receivables and compensation claims, before taking such dispute to the court.

The Bill of Law states by the addition it has made to the Mediation Law for the Legal Disputes that, a lawsuit shall be dismissed without prejudice in case it has been filed before applying to a mediator. During the period starting from the application to a mediator until the issuance of the final minutes, statute of limitations and prescription periods shall also be ceased.

Mediation application shall not be mandatory in cases where arbitration or another alternative dispute resolution method will be applied by virtue of a specific law or a contract agreed between the parties.

The Bill of Law’s relevant provisions considering the mediation as a pre-condition of a lawsuit will enter into force on the date of its publication and such provisions shall not be applied to the ongoing lawsuits which have been filed before this date. However, the date of entry into force of the Bill of Law is not determined, since the Bill of Law has not been published in the Official Gazette yet. We will share a detailed memorandum regarding this matter, once the Bill of Law is published in the Official Gazette.

If you have any questions regarding the Bill of Law please do not hesitate to contact our firm at info@gurlaw.com

GUR LAW FIRM 

 


Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

2/1286 esasnumaralı Kanun Teklifi’nin (“KanunTeklifi”) 6 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesiyle birlikte konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Kanun Teklifi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na yaptığı eklemeyle, arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın usulden reddine karar verileceğini hüküm altına almıştır. Arabulucuya başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler işlemez.

Özel kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa başvurmak zorunlu olmayacaktır.

Kanun Teklifi’nin dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, Kanun Teklifi’nin yayım tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten önce açılan ve görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır. Kanun Teklifi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından yürürlüğe giriş tarihi belli değildir. Kanun Teklifi’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben en kısa süre içerisinde, konuyla ilgili hazırlayacağımız detaylı bir bilgilendirme notunu sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kanun Teklifi’ne veya işbu açıklamaya ilişkin sorularınız olduğu takdirde lütfen info@gurlaw.com adresinden büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

GÜR AVUKATLIK BÜROSU