A NEW PAGE AT LUXURY HOUSING TAX

On February 11th, 2020 there are certain amendments to Real Estate Tax Law entered into force which regulates Luxury Housing Tax, during the General Assembly of TBMM held for the Bill of Law on Changes on Geographic Information Systems and Some Laws

What happened?

When the law numbered 7194 became effective after being published on Official Gazette dated 07.12.2019, there has been some additions to Real Estate Tax Law which regulated a new tax lawtitled as Luxury Housing Tax. However after intense criticism and objections from those concerned, it was declared that there would be some amendments made by the Presidency.

Following the declaration, the expected amendment was proposed as a bill on 11.02.2020 during the General Assembly of TBMM held for the Bill of Law on Changes on Geographic Information Systems and Some Laws and it was accepted.

What changed?

It is possible to summarize the changes made with the amendment stated here below:

 • Values determined by General Directorate of Land Registry and Cadaster that has been notified to the citizens for the year 2020 are no longer valid.
 • Basis for Luxury Housing Tax would not be determined by General Directorate of Land Registry and Cadaster anymore; Building Tax Valueswill be determinedon the basis of the Article 29 of Real Estate Tax Law.With this amendmentit is aimed to settle the possible cases by changing one of the aspects that are most criticized.
 • As a result of this amendment, the Article 43 of Real Estate Tax Law has been abolished, which regulates the evaluations made by General Directorate of Land Registry and Cadaster.
 • Residential properties owned by the Housing Development Administration of Turkey are kept exempt from the Luxury Housing Tax.
 • Article 46/b of Real Estate Tax Law has been amended which regulates exemptions of Luxury Housing Tax, includes that the citizens thatown only one residence with the borders of Turkey are kept exempt from Luxury Housing Tax. Meaning thatthe ones that own a single residence will not be liable for Luxury Housing Tax regardless of its value and they will not be submitting any tax returns.
 • Again with an amendment to the same article another exemption was stated that if the owner has more than one residences, Luxury Housing Tax will only be applicable to .the property with the lowest value
 • Lowest taxable base for the subject tax has been determined based on the residences valued at least 5,000,000 Turkish Liras according to Building Tax Values.
 • Old Tarifffor Luxury Housing Tax has been changed

Table 1 – Old Tariff

VALUE OF THE RESIDENCE TAX RATE
Residences Valued Between

5,000,000 TRY – 7,500,000 TRY

0.3%
Residences Valued Between

7,500,000 TRY – 10,000,000 TRY

0.6%
Residences Valued Over

10,000,001 TRY

1.0%

 

Table 2 – New Tariff

VALUE OF THE RESIDENCE TAX RATE
Residences Valued Less Than

5,000,000 TRY

Exempt
Residences Valued Between

5,000,000 TRY – 7,500,000 TRY, for the excess of 5,000,000 TRY

0.3%
Residences Valued Between

7,500,000 TRY – 10,000,000 TRY

7,500 TRY for 7,500,000 TRY and for the excess

0.6%
Residences Valued Over

10,000,001 TRY

22,500 TRY for 10,000,000 TRY and for the excess

1.0%

 

 • For the tax assessment of a residence with common ownership or joint ownership, the total value of the residence will be taken into consideration. Lower and upper limits for values of residences subject to Luxury Housing Tax, will increase each year for the half of the re-evaluation rate determined for last year.
 • The initial tax proceedings of Luxury Housing Tax will be issued on February 2021.

For further enquiries please contact ourLitigation Department – Attorney Ezgi Özkan ezgi@gurlaw.com

info@gurlaw.com

Sümbül Sok. No: 61 Levent, İstanbul

Phone No: +90 212 325 90 20

www.gurlaw.com


DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE YENİ BİR SAYFA

11 Şubat 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında verilen önergelerle değerli konut vergisi hakkında düzenlemeler içeren Emlak Vergisi Kanunu’nda önemli bir dizi değişiklik yapıldı.

Ne olmuştu?

07.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 7194 sayılı kanun ile birlikte Emlak Vergisi Kanunu’na birtakım maddeler eklenerek Değerli Konut Vergisi adında yeni bir vergi çeşidi düzenlenmiş ve yürürlüğe girmişti. Ancak ilgililerden gelen yoğun eleştiriler sonucunda Cumhurbaşkanlığı’nca gerekli düzeltmelerin yapılacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamanın akabinde beklenen düzeltme 11.02.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kurulu’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında verilen önergelerle geldi ve ilgili önerge kabul edildi.

Ne değişti?

Söz konusu önerge ile yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün:

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılına ilişkin belirlenerek ilgili vatandaşlara tebliğ edilen değerler artık geçerli olmadığı belirlendi.
 • Değerli Konut Vergisi matrahının belirlenmesi artık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılmayacak, Emlak Vergisi Kanunu madde 29 uyarınca belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değeri dikkate alınacak. Bu değişiklikle birlikte en çok tepki toplayan noktalardan bir tanesinde değişikliğe gidilerek açılması muhtemel çokça davanın önüne geçilmesi planlandı.
 • Bu değişikliğin sonucu olarak da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlemelere ilişkin hüküm ve düzenlemelerin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu madde 43 yürürlükten kaldırılmış oldu.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutuldu.
 • Değerli Konut Vergisine ilişkin muafiyetlerin düzenlendiği Emlak Vergisi Kanunu madde 46/b değiştirilerek, Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek bir taşınmazı bulunanlar Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutuldu. Şöyle ki, mesken nitelikli tek bir taşınmaza sahip olanlar bu taşınmazın değeri her ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi mükellefi olmayacaklar ve beyanname vermeyecekler.
 • Yine aynı maddede yer alan bir diğer değişikliğe göre de Değerli Konut Vergisi’ne tabi birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli tek taşınmazı vergiden muaf tutuldu.
 • Mevzubahis verginin matrahı da bina vergi değeri 5.000.000 Türk Lirası’nın üzerinde olan konutlar olarak belirlendi.
 • Değerli Konut Vergisi eski tarifesi değiştirildi.

Şekil 1-Eski Tarife

 

MESKENİN DEĞERİ

 

VERGİ ORANI

 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar

 

Binde 3

 

7.500.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar

 

Binde 6

 

10.000.000 TL’yi aşanlar

 

Binde 10

 

Şekil 2-Yeni Tarife

 

 

MESKENİN DEĞERİ

 

VERGİ ORANI

 

5.000.000 TL’ye kadar olanlar

 

Muaf

 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Bu tutarlar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için

 

Binde 3

 

10.000.000 TL’ye kadar olanlar (Bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için

 

Binde 6

 

10.000.001 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için

 

Binde 10

 

 • Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınarak; vergi oranlarına tabi mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları ise her yıl, bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmasına karar verildi.
 • İlk vergilendirmenin 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için,

Dava Departmanı – Avukat Ezgi Özkan ezgi@gurlaw.com

info@gurlaw.com

Sümbül Sok. No: 61 Levent, İstanbul

Tel: +90 212 325 90 20

www.gurlaw.com